Şirketler Hukuku

Bilgi Formu

Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları içeren ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda düzenli şirketler şunlardır:

 

Adi Ortaklık(Türk Borçlar Kanunu'nun 620-649 maddelerinde düzenlenmiştir.)


Limited Şirketi(Türk Ticaret Kanunu'nun 573-644 maddelerinde düzenlenmiştir.)


Anonim Şirket(Türk Ticaret Kanunu'nun 329-562 maddelerinde düzenlenmiştir.)


Kollektif Şirket(Türk Ticaret Kanunu'nun 211-303 maddelerinde düzenlenmiştir.)


Kooperatif Şirket(TTK'nın ilgili hükümleri ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda düzenlenmiştir.)


Komandit Şirket(Türk Ticaret Kanunu'nun 304-328 maddelerinde düzenlenmiştir.)

 

Adi Ortaklık, tüzel kişiliği olmayan tek şirkettir. Diğer şirketlerin ise tüzel kişiliği vardır.

Yorumlar