Av. Gizem Gül UZUN KUTLAY

Av. Gizem Gül UZUN KUTLAY

Adana Barosu'na kayıtlı Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay tarafından kurulmuştur.

Gizem Gül Uzun Kutlay, Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun olup; İngilizce, Fransızca ve Osmanlıca bilmektedir.

Üniversite öğrenimini ise Erciyes Üniversiyesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Evli ve 1 çocuk sahibidir.

Gizem Gül Uzun Kutlay; doğruluk, müvekkil yararının gözetilmesi, müvekkile ait sırların saklanması ilkerine bütünüyle bağlı kalarak Adana'da avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Gizem Gül Uzun Kutlay'ın hedefi, sorunlarına somut çözümler getirmiş sonuç odaklı çalışmaktan ve müvekkil ile her aşamada bilgilendirme amacı gütmekten oluşmaktadır.

Sunduğum Hizmetler ve Deneyimlerim

İcra İflas Hukuku, Bankacılık - Finans Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sağlık Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Enerji Hukuku, Sigorta Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Yargılama ve Takip İşlemelerinde deneyim kazanmış olup yine 2018 yılından bu yana birçok şahısa, firmaya ve kuruluşa avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

1262

Makale

20

Avukatlık Kategorisi

889

İçtihat

324

Hukuki Video

Öne Çıkan Yazılar

İşyerinin Veya İşyerinin Bir Bölümünün Devri-Kısmi Devir-Devir İlişkisi(İK.m.6)

İşyerinin veya işyerinin bir bölümünün devri, devir ilişkisi ve devreden ile devralanların iş sözleşmesinden sorumluluğu ve ne kadar sürede sorumlu olduğu İş Kanunu 6'ıncı madde hükümlerinde düzenlenm...
2021-02-25 15:02:49

Yalan Tanıklık Suçu-TCK.m.272

Yalan tanıklık, yalancı şahitlik, yalancı tanıklık, yalan yere tanıklık veye yalan yere şahitlik suçları Türk Ceza Kanunu'nda Adliyeye Karşı İşlenen Suçlar kategorisinde düzenlenmiştir.
2021-02-25 15:04:46

İtirazın İptali Davası Nedir? (İİK.m.67)

İlamsız, genel haciz yoluyla yapılan icra takibine karşı borçlunun itiraz etmesi durumunda alacaklının icra takibine devam edilmesi için borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içer...
2021-02-25 15:07:17

Eşin Başka Erkeklerle Kıyaslanması Boşanma Nedenidir (Yargıtay Kararı)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından, her iki dava yönünden temyiz edilme...
2021-02-25 15:20:16

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR? YASAK HAKLARIN İADESİ TALEBİ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gere...
2021-02-25 15:23:01

Pandemi Nedeniyle Ödenen Özel Okul Ücretlerinin İadesi Sorunu

Pandemi durumundan ötürü tarafların sözleşmeden doğan edim yükümlülüklerini yerine getirememesi durumuna MÜCBİR SEBEP olarak adlandırılır. Mücbir sebep, öğretide şu şekilde tanımlanmaktadır.
2021-02-25 16:00:04

Boşanan Eşe Veya Boşanmakta Olan Eşe Nafaka Nasıl Hükmedilir? Nafaka Çeşitleri Nedir?

Boşanma davasımdan sonra veya boşanma davası devam ederken, eşlerden biri diğer eşe karşı mahkemeden nafaka talebinde bulunabilir. Nafaka talebi eşin yoksulluğa düşmesine dayalı isteniyorsa bu nafakay...
2021-02-25 16:01:53

Coronavirüs(Covid 19) Salgını Nedeniyle Devletin Sorumluluğu

Kanaatimizce idarenin sorumluluğu somut olaya göre belirlenecektir. İdarenin ya kusur sorumluluğu yoluna gidilecektir ya da kusursuz sorumluluk yoluna gidilecektir.
2021-02-25 16:03:35

SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇU VE CEZASI

SOSYAL MEDYADA İŞLENEN HAKARET SUÇU VE CEZASI
2021-03-04 21:30:10

USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ NELERDİR?

USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ NELERDİR?
2021-03-04 23:00:03

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Türk Medeni Kanunu madde 166 uyarınca; evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacının...
2021-03-05 13:36:10

EVLENME HALİNDE KADININ SOYADI

Türk Medeni Kanunu 187. maddesi uyarınca; kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki...
2021-03-05 13:49:27

Av. Gizem Gül UZUN KUTLAY

Adana Barosu'na kayıtlı Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay tarafından kurulmuştur. Gizem Gül Uzun Kutlay, Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun olup; İngilizce, Fransızca ve Osmanlıca bilmektedir.

Çalışma Alanlarımız

Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumsal Şirket Nedir: İşleyiş süreçleri tek bir kişiye bağlı olmayan işletmelere kurumsal şirket denir.

Videolar ve Bilgilendirmeler

Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumsal Şirket Nedir: İşleyiş süreçleri tek bir kişiye bağlı olmayan işletmelere kurumsal şirket denir.

Makaleler

Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumsal Şirket Nedir: İşleyiş süreçleri tek bir kişiye bağlı olmayan işletmelere kurumsal şirket denir.